„Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej.” – Henry Ford

HPP Services Poland tworzy Centrum Kompetencji HPP.

Inicjatywa ma na celu propagowanie wiedzy na temat technologii HPP, głównie wśród polskich producentów żywności. Wsparcie dla sektora spożywczego, projekty badawczo-rozwojowe, kompleksowe usługi paskalizacji oraz najnowocześniejszy sprzęt do wysokociśnieniowego utrwalania żywności. Wszystko dzięki kooperacji HPP Services Poland ze światowymi ekspertami technologii żywności i świata technologii High Pressure Processing.

Centrum Kompetencji HPP to unikalna i jedyna w Polsce współpraca jednostek naukowo-badawczych oraz specjalistów z branży HPP stworzona  w celu wspierania polskiej branży spożywczej w tworzeniu nowych, a także doskonaleniu obecnych już na rynku innowacyjnych produktów utrwalanych przy użyciu wysokiego ciśnienia. Stymulatorami projektu są dynamiczny rozwój produktów HPP oraz usługi paskalizacji prowadzone w Centrum Usług HPP Services Poland w Michałowicach k. Warszawy.

Więcej informacji o projekcie: