Paskalizacja to nowoczesna metoda utrwalania żywności. Firma HPP Services Poland umożliwia swoim klientom korzystanie z technologii HPP na zasadzie usługi. Klienci mają dostęp do paskalizacji i nie są zobowiązani do zakupu własnej instalacji HPP. Daje to wiele korzyści.

Dowiedz się więcej na temat usług HPP: